#6250

@Begrezen

Mi się wydaję, że usunęli harpię dlatego, że był to jako taki symbol władzy poprzedników Dany.