Winterfell

Opis

Największym zamkiem Północy jest Winterfell, będące od czasu Ery Świtu siedzibą Starków. Legenda mówi, że Brandon Budowniczy wzniósł ten zamek po trwającej przez całe pokolenie zimie zwanej Długą Nocą. Zamczyska nie zaplanowano jako całości, lecz wznoszono go fragmentami przez lata. Wiek wewnętrznego muru o wysokości 100 stóp ocenia się na około dwa tysiące lat. W późniejszych czasach otoczono go fosą, potem zaś, podczas ostatnich dwóch dziesięcioleci panowania króla Edricka Śnieżnobrodego, wzniesiono drugi mur na osiemdziesiąt stóp wysoki, dając zamkowi naprawdę potężne fortyfikacje. Otoczony murami obszar ma powierzchnię kilku akrów. Najstarszą budowlą jest od dawna opuszczona, okrągła i przysadzista, ozdobiona maszkaronami Pierwsza Wieża. Całe trzy akry zajmuje boży gaj. Obecność gorących źródeł, często spotykanych w okolicach Winterfell, może być powodem, dla którego Pierwsi Ludzie postanowili się tu osiedlić. W ostatnich stuleciach Starkowie wznieśli budynki ogrzewane dzięki tym cieplicom. Pod zamkiem wyrosło przez wieki przyklejone do jego murów Zimowe Miasteczko.

Galeria