Wielkie Rody

Wielkie rody Westeros to najbardziej wpływowe rody w Siedmiu Królestwach. Każdy z nich włada rozległymi ziemiami i licznymi pomniejszymi rodami. Wielkie rody Westeros odpowiadają jedynie przed królem na Żelaznym Tronie.

Mniejsze rody

Mniejsze rody Westeros to rody, które przysięgły wierność wielkim rodom i wspierają ich działania. Istnieje bardzo duża ilość mniejszych rodów rozsianych po Siedmiu Królestwach. Są one zróżnicowane pod względem siły i wpływów.