Tradycja Westeros kształtuje się od około 12 tysięcy lat. W ich trakcie powstało wiele praw i obyczajów, którymi kierują się ludzie. Świat stworzony przez Martina jest bogaty w wiele niezwykłych sytuacji, więc od wymienionych przeze mnie praw mogą znaleźć się również wyjątki.

 • Władza pochodzi od króla, który – jak powszechnie się uznaje – jest uprawniony przez bogów, starych lub Nowych.
 • Szlachta ma więcej praw i obowiązków niż lud.
 • Mężczyźni mają więcej praw od kobiet. Wyjątkiem jest Dorne, gdzie prawa determinuje wiek, a nie płeć.
 • Dzieci urodzone w szlacheckiej rodzinie dziedziczą te sama prawa co ich rodzice, chyba że są bękartami.
 • Prawo dziedziczenia jest podstawową zasadą wśród szlachty. Pierworodni synowie są prawowitymi dziedzicami, następnie ich bracia. Córki dziedziczą tylko wtedy, gdy nie mają braci.
 • Bękarci mogą zostać uznani przez ich rodziców jako naturalni synowie, ale tylko w wyjątkowych przypadkach. Normalnie tracą oni wszelkie prawa należne w przypadku urodzenia z prawego łoża.
 • Lord królestwa może wymierzać królewską sprawiedliwość, co oznacza, że może samodzielnie wydawać sąd i karać za przestępstwa.
 • Karami za przestępstwa i wykroczenia mogą być okaleczenia, śmierć, pozbawianie ziem, bogactw i tytułów. Alternatywną karą jest wysłanie na Mur, która w większości przypadków musi zostać zaoferowana skazańcowi, a w przypadku przyjęcia przez niego takiego wyroku nie można go zmienić.
 • W tradycji Pierwszych Ludzi osoba, która wypowiada wyrok, również go wykonuje. Ludzie z Północy nadal utrzymują tę tradycję.
 • Król może ułaskawiać z dokonanych przestępstw, tak jak Król Robert zrobił z wieloma, którzy byli lojalni Targaryenom podczas wojny.
 • Lord podejrzany o dokonanie przestępstwa może żądać próby walki.
 • Mężczyźni otrzymują pełnię swoich praw wraz z 16 rokiem życia; kobiety uznaje się za dojrzałe po pierwszej menstruacji.
 • Nie ma prawa zakazującego ślubu przed dojrzałością. Lordowie często wydają dzieci we wczesnym wieku, kiedy dziedziczenie jest zagrożone.
 • Nikt nie może być zmuszony do zawarcia małżeństwa.
 • Małżeństwo może zostać rozwiązane – w szczególności, jeśli nie zostało skonsumowane.