Tytuł Lorda jest nadawany osobie, która posiada władzę w określonym zakresie. Jest to najczęściej używany szlachecki tytuł w Siedmiu Królestwach. Może być również używany w formie grzecznościowej do osób, które posiadają władzę czy wpływy jednak się go nie dosłużyły. Można używać tytułu lorda bez otrzymania czy posiadania ziem, jednak w takich sytuacjach jest to dość nieznaczące.

Niektóre osoby adresują do tych wyższych rangą “mój lordzie” niezależnie od tego, czy są oni urodzeni szlachetnie czy też nie. Chłopi zwracają się tak do wędrownych rycerzy czy tych zaprzysiężonych, zamiast używać określenia “ser”. “Lordami” nazywa się również w kierunku młodych chłopców wywodzących się ze szlacheckich rodów.

“Typy” lordów

    • Lord za sprawą feudalnego systemu Siedmiu Królestw jest dziedzicznym tytułem szlacheckim wyrażany przez więzy wasalstwa. Każdy lord posiada wasali, ci z kolei posiadają zaprzysiężonych rycerzy. W Westeros żyje bardzo wielu lordów, niektórzy są więksi, niektórzy mniejsi, jednak nadal wszyscy posiadają ten sam tytuł – lorda.
    • Tytuł lorda jest również używany przez Wielkie Rody Siedmiu Królestw, które sprawują władzę nad jednym z dziewięciu obszarów Siedmiu Królestw. Najważniejszym tytułem jest oczywiście Król Andalów, Rhoynarów i Pierwszych Ludzi. Tytuł powstał w Siedmiu Królestwach po Lądowaniu Aegona. Sam Aegon Zdobywca stworzył tytuł Najwyższego Lorda dla niektórych krain. Martellowie z Dorne wolą się tytułować księciami niż lordami.
    • Tytuł Lorda Dowódcy jest używany w różnych organizacjach w Siedmiu Królestwach, w tym w gwardii królewskiej czy Nocnej Straży. Zazwyczaj jest tak, że tytuł nie wiąże się z koniecznością bycia szlachetnie urodzonym.
    • Nawet niektóre administracyjne stanowiska zawierają tytuł lorda, jak na przykład lord skarbnik, który działa w Dorne.
    • Istnieją również lordowie, którzy… lordami nie są. Wielu namiestników króla nie posiadało owego tytułu, jednak tak się do nich zwracano. Starszy nad szeptaczami jest dla przykładu nazywany lordem, jednak jest to w tym wypadku zwrot grzecznościowy.