Gwardia Królewska

Opis

Gwardia Królewska, zwana „Białymi Mieczami" lub „Białymi Płaszczami", to zaprzysiężone bractwo mające na celu ochraniać Króla Siedmiu Królestw i jego rodzinę.

Należy do niej siedmiu rycerzy, a ich zadaniem jest ochrona króla i jego rodziny, słuchanie rozkazów i dotrzymywanie tajemnic.

Nie mogą mieć własnej ziemi, pojąć żony ani posiadać dzieci. Służą do końca swego życia. Dowództwo w Gwardii Królewskiej sprawuje Lord Dowódca Gwardii.

Członkowie

Organizacje

Popularne