Maesterowie

Opis

Zakon uczonych, uzdrowicieli i nauczycieli. Są szkoleni w miejscu zwanym Cytadelą, która zlokalizowana jest w Starym Mieście. Ród Hightower jest jednym z założycieli Cytadeli oraz patronem zakonu. Jako doradcy westerowskiej szlachty, maestrowie wyparli na dużą skalę Gildię Alchemików. Są czasem zwani rycerzami umysłu. Mężczyzna, niezależnie od wieku, może rozpocząć szkolenie na maestra. Kobiety nie mogą dołączać do zakonu. Rody z Westeros, czasem wysyłają młodszych synów, żeby ci rozpoczęli naukę. Również bękarty mogą rozpoczynać szkolenie w Cytadeli. Maestrowie służą całemu Westeros i jego mieszkańcom. Przynajmniej w teorii nie powinna ich dotyczyć polityka. Po skończeniu nauki, maestrowi zostaje przypisany zamek, twierdza lub inne miejsce, w którym będzie lojalny jego władcy i mieszkańcom. Będzie służył tam jako nauczyciel, uzdrowiciel i doradca. Wielki Maester to tytuł, którzy przysługuje reprezentantowi Cytadeli w Czerwonej Twierdzy. Tytuł ten przyznaje się i odbiera wyłącznie poprzez konklawe. Wielki Maester zasiada w Małej Radzie jako doradca króla.  

Organizacje

Popularne