Ludzie Bez Twarzy

Opis

Religijna grupa zabójców czcząca Boga o Wielu Twarzach. Wyznawcy tej wiary uważają, że śmierć jest naturalną koleją rzeczy oraz łaskawym końcem cierpienia. Za odpowiednią opłatą, gildia zgodzi się zabić każdą osobę na świecie. W ich mniemaniu jest to ofiara złożona ich bóstwu. Koszt usług zależy od statusu i zabezpieczeń celu. Kiedy Mała Rada dyskutowała nad możliwością zatrudnienia Człowieka bez twarzy, by zabił dla nich Daenerys Targaryen, Petyr Baelish uważał, że rada mogłaby zatrudnić armię najemników za połowę mniejszą cenę. Siedzibą grupy jest świątynia Czerni i Bieli. Miejsce kultu Boga o wielu twarzach. Omawiają oni tam najróżniejsze zlecenia. Do zabicia celu używają różnych metod, włączając w to truciznę zwaną dusicielem.

Organizacje

Popularne