Era Świtu

12 000 lat p. P. – 10 000 lat p. P.

Opis

Era Świtu to okres w dziejach Westeros, w którym świat był jeszcze prymitywny i barbarzyński, a żyjące wtedy plemiona nie znały nawet obróbki metalu. Na początku żyły tylko dwa ludy: dzieci lasu oraz olbrzymi. Olbrzymi byli stworzeniami bardzo potężnymi. Porastało ich gęste futro, a najwięksi z nich osiągali wzrost nawet czternastu stóp. Nie budowali oni domów, a schronienia szukali w jaskiniach lub pod wysokimi drzewami. Nie nosili ubrań i nie znali broni. Wszyscy byli sobie równi - nie mieli oni lordów ani królów. 32Dzieci lasu były drobne i ciemnoskóre. Były prymitywne, ale ich zwyczaje były mniej barbarzyńskie niż te olbrzymów. Doskonale opanowały obróbkę obsydianu, z którego wytwarzały proste narzędzia i broń do polowania. Jako broń wykorzystywały również łuki, które tworzyły z czardrewna. Nosiły nieskomplikowane ubrania zrobione z liści i kory. Dzieci lasu były bardziej rozwinięte społecznie od olbrzymów. Tworzyły muzykę i czciły bogów. To one wyrzeźbiły twarze w czardrzewach, by dać swoim bogom oczy. Pierwsi Ludzie wierzyli, że dzieci lasu były zielonymi jasnowidzami – potrafiły patrzeć przez wyrzeźbione w czardrzewach oczy, a także zaglądać w przeszłość i przyszłość. Legendy utrzymują, że były one również zmiennoskórymi - potrafiły porozumiewać się ze zwierzętami i panowały nad nimi przez połączenie ducha. Wśród dzikich zmiennoskórzy nosili nazwę wargów. Budowali oni proste domy, lecz nie potrafili stawiać zamków ani miast. Mieszkali w lasach, na wyspach, bagnach i moczarach. Kiedy dzieci lasu rozprzestrzeniły się od Krain Wiecznej Zimy aż po brzegi Morza Letniego, do Dorne przybyli Pierwsi Ludzie. Z biegiem czasu podbijali oni nowe ziemie, co było powodem wejścia w konflikt z dziećmi lasu. Pierwsi Ludzie byli bardziej rozwinięci od dzieci lasu - uprawiali ziemię, budowali forty pierścieniowe, tworzyli broń z brązu, a ponadto byli więksi i silniejsi. Legendy twierdzą, że wojna między nimi trwała nawet kilkaset lat. Pierwsi Ludzie zaczęli przemieszczać się bardziej na północ, paląc lasy i niszcząc czardrzewa. Dzieci lasu broniły się zawzięcie, wykorzystując do walki swoje nadnaturalne zdolności, przywołując wilkory, niedźwiedzie, lwy, a nawet mamuty, by walczyły za nich. Kiedy wojna stanęła w martwym punkcie, obydwie strony postanowiły podpisać porozumienie. Spotkali się na Wyspie Twarzy przy Oku Boga, by zawrzeć Pakt. Pakt ten zapewnił Pierwszym Ludziom panowanie na otwartych terenach, a dzieciom lasu zapewnił zachowanie kontroli na terenach leśnych. W tym samym czasie Pierwsi Ludzie przyjęli kult starych bogów. Z chwilą zawarcia Paktu zakończyła się Era Świtu, a rozpoczęła się Era Herosów.

Historia