Panowanie Baelora Błogosławionego

161 rok o. P. - 171 rok o. P.

Opis

Podczas panowania Baelora, króla-septona. Władcy udaje się zawrzeć traktat pokojowy z Dorne. Wybudowany zostaje Wielki Sept w Królewskiej Przystani, który potem nazwano Wielkim Septem Baelora.

Historia